Εξωτερική θερμομόνωση με σύστημα Kelyfos Xenergy σε μονοκατοικία.
Τοποθεσία: Νερομάνα, Αιτωλοακαρνανίας

 

Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας με σύστημα Kelyfos Xenergy και 
εξωτερική θερμομόνωση pilotis με σύστημα Polytherm EPS Grey