Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α), στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, κατατάσσοντας το σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.56521

Η Ζαμπάρας Ν. και Συνεργάτες ως Πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, σας προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης Π.Ε.Α κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ).

Η έκδοση του Π.Ε.Α απαιτείται για όλα τα διαμερίσματα, κτίρια και γραφεία και είναι υποχρεωτική για την ένταξη των κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον" καθώς και για νέες μισθώσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων.