Η εταιρεία ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ν. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι η εξέλιξη του τεχνικού γραφείου του Ζαμπάρα Κωνσταντίνου, το οποίο ιδρύθηκε το 1982. Σήμερα η εταιρεία διοικείται από τον Ζαμπάρα Νίκο, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Πανεπιστημίου Πατρών, Msc στη διαχείριση τεχνικών έργων και τη Ζαμπάρα Λώρα ,Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΕΜΠ.
Με έδρα το Αγρίνιο παρέχει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες  υπηρεσίες στο χώρο των μελετών και της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και στο χώρο της ενέργειας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας είναι:
• Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
• Η κατανόηση των αναγκών του επενδυτή και η σωστή πληροφόρησή του.
• Η τεχνική υποστήριξη, η μελέτη και η πρόταση της πιο οικονομικής και αξιόπιστης επένδυσης προς όφελος του επενδυτή.

 Quality T

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Για το σκοπό αυτό σε όλα τα στάδια παροχής υπηρεσιών συμμετέχει προσωπικό υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης και εμπειρίας με σύγχρονο εξοπλισμό / μεθόδους και αυστηρά επιλεγμένοι συνεργάτες.

Η εταιρεία ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ν. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ επενδύει στη συνεχή βελτίωση και δεσμεύεται στους ακόλουθους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα:

 • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.
 • Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές- συνεργάτες υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.
 • Την τήρηση των υψηλών προδιαγραφών παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Το σεβασμό στο περιβάλλον, στο χώρο και την ιδιοκτησία (υλική & πνευματική) του πελάτη.
 • Την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων  αλλά και την άμεση συμβολή μας στην πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Coach Business Success Empowerment Coaching

Συστατικά επιτυχίας

Στη ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ν. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δίνουμε βαρύτητα στα παρακάτω στοιχεία αφού θεωρούμε πως είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας: 

 • Το σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο όλων των συνιδρυτών στο αντικείμενο απασχόλησης τους.
 • Προτεραιότητα στην ικανοποίηση του πελάτη.
 • Η πολυετής εργασιακή εμπειρία στην κατασκευή και στη διαχείριση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας.
 • Η διάθεση για καινοτομία.
 • Η επαγγελματική ενόραση που οδηγεί την εταιρεία σε νέους τομείς δραστηριοποίησης.
 • Η στρατηγική εστίασης σε συνδυασμό με πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
 • Η εταιρεία βελτιστοποιεί τις μεθόδους στον τομέα δραστηριοποίησης της.