Η Ζαμπάρας Ν. & Συνεργάτες δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 2011 έχοντας αναβαθμίσει ενεργειακά πάνω από 200 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Αττικής.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

  • Τη μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου και των υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με τη χρήση λογισμικών ενεργειακής απόδοσης.
  • Τη θερμογράφηση του κτιρίου με τη χρήση θερμοκάμερας.
  • Την πρόβλεψη καταναλισκόμενης ενέργειας για το υπάρχον κτίριο και της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Την οικονομοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό του κόστους των παρεμβάσεων και το χρόνο απόσβεσης αυτού του κόστους.
  • Την υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων (θερμομόνωση κελύφους, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού - ζεστού νερού, συστήματα σκίασης - συστήματα φωτισμού) με τις οποίες θα επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα βάσει της ενεργειακής μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου.
  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη χρήση Net Metering για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3Οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων:             

  1. Συντείνει σε μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου.
  2. Βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα και την ποιότητα ζωής.
  3. Συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Αυξάνει την αξία του ακινήτου.