Η εταιρεία Ζαμπάρας Ν. & Συνεργάτες έχοντας μακρόχρονη παρουσία στα αναπτυξιακά έργα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα συμμετέχει στον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων που εντάσσονται σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.Μέσω του προσωπικού της αλλά και του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Κτηματομεσιτικές ΥπηρεσίεςSmall 925629 Skills Training
  • Μελέτη Σκοπιμότητας Επενδύσεων και οικονομοτεχνική ανάλυση επενδύσεων
  • Σύνταξη και Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα

Επενδυτικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε:

  1. Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ http://www.ypeka.gr/?tabid=526
  2. Αναπτυξιακός Νόμος https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/
  3. ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx