Η εταιρεία Ζαμπάρας Ν. και συνεργάτες αναλαμβάνει τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή  κτιρίων και κατοικιών υψηλής ποιότητας και άρτιας αισθητικής που βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την προετοιμασία/υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:

ΜΕΛΕΤΗ

• Αρχιτεκτονική Μελέτη
• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ( Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματισμό,  Ενεργητική, Παθητική Πυροπροστασία)
• Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (KENAK)
• Μελέτη Φωτισμού
• Τοπογραφικά Διαγράμματα
• Δημιουργία Φωτορεαλιστικών ΑπεικονίσεωνKATASKEYH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

• Σύνταξη προϋπολογισμού του έργου
• Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
• Πλήρη Επίβλεψη και Κατασκευή
• Παράδοση " με το κλειδί στο χέρι "
• Κατασκευαστική Εγγύηση

Τα εφόδια της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της:
• Υψηλό επίπεδο κατάρτισης, άριστη οργάνωση, συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση,ηθική και ακεραιότητα.
• Η εμπειρία και η συνεχής συνεργασία με ειδικευμένο προσωπικό στους συγκεκριμένους τομείς  επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις πτυχές του κατασκευαστικού τομέα.